Úvod » Pro průmysl

Pro průmysl

V rámci navázání užších vztahů se společnostmi zabývajícími se výrobou a vývojem si dovolujeme nabídnout naše znalosti a kapacity v následujících oblastech:

  • výpočty,
  • měření,
  • experimenty.

Dále katedra nabízí konzultace v oborech spjatých s prouděním tekutin, dynamikou plynů, konstrukcí tepelně technických zařízení, vytápěním, větráním, klimatizací, vnější a vnitřní aerodynamikou, procesy spalování a v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Máme zájem o navázání dlouhodobé spolupráce při řešení problémů aplikovaného výzkumu a vývoje.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci a doufáme, že pro Vás budou naše znalosti a zkušenosti přínosné.

 

Informační letáky ke stažení: